دانشگاه های برتر ترکیه

دانشگاه های برتر ترکیه
دانشگاه های برتر ترکیه

در سال های اخیر دانشگاه های ترکیه از پیشرفت علمی بسیار خوبی برخوردار بوده اند. همین امر موجب شده تا این کشور در حال حاضر میزبان تعداد کثیری دانشجوی خارجی در رشته های مختلف تحصیلی باشد. در سال ۲۰۱۸ ترکیه دومین انتخاب دانشجویان ایرانی برای ادامه تحصیل بوده و طبق آخرین آمار بیشتر از ۵ هزار دانشجوی ایرانی در ترکیه در حال تحصیل می باشند.

در ترکیه دانشگاه ها به دو نوع دولتی، خصوصی تقسیم می شوند. امکانات، نحوه پذیرش، هزینه تحصیل در این دانشگاه ها متفاوت است. اما زمانی که بحث انتخاب مطرح می شود، یکی از مواردی که مورد توجه دانشجویان است، رتبه یا رنکینگ جهانی دانشگاه است. موسساتی وجود دارند که سالانه دانشگاه های کل دنیا را طبق شاخص هایی نظیر قدمت، وسعت، ضریب تولید علم، کنفرانس ها و پژوهش ها، فعالیت در علوم نو، جوایز بین المللی و … رتبه بندی می کنند. از جمله این موسسات می توان به Times ،Us News و Qs اشاره کرد.

دانشگاه سابانجی ترکیه
دانشگاه سابانجی ترکیه

درباره رتبه بندی (Quacquarelli Symonds (QS:

هریک از این موسساتی که نام بردیم اولویت های خاص خود را در رتبه بندی لحاظ می کنند. به همین دلیل یک دانشگاه خاص می تواند در این رتبه بندی ها در جایگاه متفاوت قرار بگیرد.موسسه QS از معتبرترین نظام های رتبه بندی، هر سال با ۶ شاخص اصلی، حدود ۱۰۰۰ دانشگاه در در سطح جهان را ارزیابی می کند. 

شاخص های اصلی رتبه بندی QS

شاخص درصد تاثیرگذاری
اعتبار و شهرت علمی%۴۰
نسبت دانشجو به اعضای هیئت علمی%۲۰
رفرنس به مقالات و پژوهش های هیئت علمی%۲۰
اعتبار و شهرت اعضای هیئت علمی%۱۰
اعضای هیئت علمی بین المللی
دانشجویان بین المللی

اطلاعات زیر، رتبه بندی موسسه QS در دسته بندی های کلی و مربوط به سال ۲۰۱۹ است. همچنین امکان بررسی جزئی تر یک رشته، منطقه، کشور و شاخص خاص نیز وجود دارد.

رشته های مهندسی

نام دانشگاه رتبه دانشگاه
Middle East Technical University
دانشگاه فنی خاورمیانه - آنکارا (دولتی)
243
Istanbul Technical University
دانشگاه فنی استانبول - استانبول (دولتی)
256
Bilkent University
دانشگاه بیلکنت - آنکارا (خصوصی)
356
Boğaziçi University
دانشگاه فنی بوغازیچی - استانبول (دولتی)
392
Koç University
دانشگاه کوچ - استانبول (خصوصی)
451 - 500
دانشگاه فنی خاورمیانه
نمای بالا از دانشگاه فنی خاورمیانه در آنکارا

رشته های علوم زیستی و پزشکی

نام دانشگاهرتبه دانشگاه
Istanbul University
دانشگاه استانبول - استانبول (دولتی)
332
Hacettepe University
دانشگاه حاجت تپه - آنکارا (دولتی)
343
دانشگاه حاجت تپه
نمای بالا از دانشگاه حاجت تپه آنکارا

رشته های هنر و علوم انسانی

نام دانشگاهرتبه دانشگاه
Boğaziçi University
دانشگاه بوغازیچی - استانبول (دولتی)
378
Bilkent University
دانشگاه بیلکنت - آنکارا (خصوصی)
401 - 450
Istanbul University
دانشگاه استانبول - استانبول (دولتی)
451 - 500
دانشگاه بیلکنت
نمای بالا از دانشگاه بیلکنت آنکارا

رشته های علوم اجتماعی و مدیریت

نام دانشگاه رتبه دانشگاه
Middle East Technical University
دانشگاه فنی خاورمیانه - آنکارا (دولتی)
336
Boğaziçi University
دانشگاه بوغازیچی - استانبول (دولتی)
383
Bilkent University
دانشگاه بیلکنت - آنکارا (خصوصی)
450 - 401
Koç University
دانشگاه کوچ - استانبول (خصوصی)
450 - 401